[s] [Login] [r] [h]
Information is searched and managed, please wait!
(Sorry, but the help is not available in the language you requested it.)

Hankkeen muokkaaminen

Tässä on esitelty tärkeimmät muokattavat tiedot:

Lopuksi klikkaa OK. Tiedot tallentuvat ja näkymä palautuu takaisin samaan lomakkeeseen, eli voit tallentaa ja korjata tietoja vähän kerrallaan. Pääset hankkeen luku/näyttö -näkymään silmasalikuvakkeesta.


Other help items:
Icons
General help
Safari -käyttäjille
KTK-KASOPE Intranet
Uusien käyttäjien lisääminen
Update your own user image
Päähakemisto
Uusimmat viestit
Using help
Tiedoston muokkaaminen
Login
Opintosuoritusilmoituksen laatiminen
No Title
No Title
Rupattelu -toiminto
Opetus(ilmoitus)
Tutkimus- yms. hankkeet
Opinnäytetiivistelmä
Opinnäytetiivistelmän muokkaaminen
Haku
Kirjanmerkit
Tekstin muokkaaminen