[s] [Login] [r] [h]
Information is searched and managed, please wait!
(Sorry, but the help is not available in the language you requested it.)

Opinnäytetiivistelmä

Kaikista valmistuvista opinnäytetöistä täytyy liittää tietokantaan tiivistelmä, joka sisältää samat tiedot kuin itse tulostettavaan / julkaistavaan työhön liitettävä tiivistelmälehtikin.


Other help items:
Icons
General help
Safari -käyttäjille
KTK-KASOPE Intranet
Uusien käyttäjien lisääminen
Update your own user image
Päähakemisto
Uusimmat viestit
Using help
Tiedoston muokkaaminen
Login
Opintosuoritusilmoituksen laatiminen
No Title
No Title
Rupattelu -toiminto
Opetus(ilmoitus)
Tutkimus- yms. hankkeet
Hankkeen muokkaaminen
Opinnäytetiivistelmän muokkaaminen
Haku
Kirjanmerkit
Tekstin muokkaaminen