[s] [Login] [r] [h]
Information is searched and managed, please wait!
(Sorry, but the help is not available in the language you requested it.)

Tiedoston muokkaaminen

Tiedosto-olio on kohde, johon sisältyy kaikille olioille yhteisten tietojen lisäksi yksi tai useampia tavallisia tietokoneen käsittelemiä tiedostoja, jotka käyttäjä on omalta tietokoneeltaan selaimen ja tiedosto-olion muokkauslomakkeen välityksellä siirtänyt (ns. upload) palvelimelle.

Uuden tiedosto-olion luominen tapahtuu klikkaamalla halutun alueen "Uusi kohde" -linkkiä ja valitsemalla mahdollisista kohdetyypeistä Tiedosto.

Olemassaolevaa tiedostoa pääsee muokkaamaan klikkaamalla hakemistossa kohteen nimen perässä olevaa "rasti-ruutuun-kuvaketta" (Porperties). Tällöin pääkehykseen avautuu tärkeimmät tiedot kohteesta. Kuten muitakin kohteita, pääset muokkaamaan tätä (jos sinulla on siihen oikeudet) klikkaamaalla pääkehyksen oikealla ylhäällä olevaa "rasti-ruutuun" (Porperties) kuvaketta.

Tiedoston muokkaaminen tapahtuu lomakkeella, jonka kentistä suurin osa on yhteisiä muiden olio-kohteiden kanssa. Tiedosto-oliolle erityisiä lomakkeen kohtia ovat "Tiedostoversiot" ja "Tuo uusi tiedosto". Jotta kohde olisi helposti löydettävissä, täytä mahdollisimman huolellisesti myös lomakkeen yleiset kentät.

Tuo uusi tiedosto

Uusi tiedosto tuodaan omalta koneelta palvelimelle klikkaamalla ensin lomakkeen painiketta, jossa selaimesta riippuen lukee: "Valitse..." tai "Browse" tms. Painikkeesta aukeaa ikkuna, jolla voit valita oman koneen levyasemilta haluamasi tiedoston. Tiedoston nimi ilmestyy painikkeen edessä olevaan kenttään - älä muokkaa nimeä tässä kentässä.

Voit lisätä tuotavalle tiedostolle versiokuvauksen omaan kenttäänsä. Kuvaus voi olla tärkeä, jos tiedostosta halutaan säilyttää useita versioita.

Uusi tiedosto kopioituu omalta koneeltasi palvelimelle ja tiedosto-olion osaksi, kun syötät lomakkeen OK-painikkeella.

Tiedostoversiot

Tähän kohti tulostuvat alekkain kaikki tuodut tiedostot tämän tiedosto-olion sisällön eri versioina, uusin ylimpänä. Uusin versio on aina se, joka valitaan kun joku avaa tämän tiedosto-olion. Jos tiedostosta on jo olemassa versioita ja tuot omalta koneeltasi uuden, niin tämä uusin tulee listan alkuun.

Voit poistaa versioita ruksaamalla niiden DEL -ruudun.

Muutokset kohteessa tapahtuvat kun syötätä lomakkeen OK-painikkeella.

Voit tästä versioluettelosta avata tiedostoja omalle koneellesi klikkaamalla niiden nimiä. Huomaathan, että jos muokkaat tiedostoa omalla koneellasi esim. tekstinkäsittelyohjelmalla, niin et voi suoraan tästä ohjelmasta tallentaa tiedostoa takaisin palvelimelle, vaan sinun ensin tallennettava se omalle koneellesi ja sitten lomakkeen kautta tuotava uudeksi versioksi tiedosto-olioon.


Other help items:
Icons
General help
Safari -käyttäjille
KTK-KASOPE Intranet
Uusien käyttäjien lisääminen
Update your own user image
Päähakemisto
Uusimmat viestit
Using help
Login
Opintosuoritusilmoituksen laatiminen
No Title
No Title
Rupattelu -toiminto
Opetus(ilmoitus)
Tutkimus- yms. hankkeet
Opinnäytetiivistelmä
Hankkeen muokkaaminen
Opinnäytetiivistelmän muokkaaminen
Haku
Kirjanmerkit
Tekstin muokkaaminen