[s] [Login] [r] [h]
Information is searched and managed, please wait!
(Sorry, but the help is not available in the language you requested it.)

Haku

Haku kohdistuu tietokannassa olevien kohteiden (olioiden) tekstikenttiin, ennen kaikkea otsikoihin, kuvauksiin, hakusanoihin ja mahdollisiin sisältöteksteihin.

Hakukohde -valinnalla voit valita minkä tyyppisiä kohteita (olioita) haluat hakea. Oletuksena on käyttäjät, mikäli sinulla on oikeus hakea käyttäjiä, muuten "kaikki oliotyypit, paitsi käyttäjät".

Hakutyyppi -valinnallavoit valita, miten kirjoittamaasi hakutekstiä tulkitaan. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

Hakutekstissä voi käyttää seuraavia jokerimerkkejä:
% = mitä hyvänsä tekstiä, esim. "%ko%" tarkoittaa tekstiä, jossa on mukana "ko", mutta sitä ennen ja jälkeen voi lukea mitä hyvänsä. (Tämä esimerkki vastaa samaa kuin pelkkä "ko" fraasihakuna.)
_ = mikä hyvänsä merkki, esim. "au_a" tarkoittaa sanoja "aura", "aula", "auma" tms.

OID# -kenttään voit syöttää kohteen olionumeron. Kentän jälkeisellä valikolla voit valita haetaanko vain juuri kyseisen numeroinen olio, kyseisen käyttäjän omistamat kohteet vai kyseisellä alueella olevat kohteet.

Tulosten näyttö: voit valita montako tulosriviä näytetään yhdellä sivulla ja missä järjestyksessä ne ovat.

Huomautuksia:


Other help items:
General help
Icons
Safari -käyttäjille
KTK-KASOPE Intranet
Uusien käyttäjien lisääminen
Update your own user image
Päähakemisto
Uusimmat viestit
Using help
Tiedoston muokkaaminen
Login
Opintosuoritusilmoituksen laatiminen
No Title
No Title
Rupattelu -toiminto
Opetus(ilmoitus)
Tutkimus- yms. hankkeet
Opinnäytetiivistelmä
Hankkeen muokkaaminen
Opinnäytetiivistelmän muokkaaminen
Kirjanmerkit
Tekstin muokkaaminen