[r]
Information is searched and managed, please wait!
EMILIA MANNINEN
University Instructor

KTK236; 0294 48 3689

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt
http://cc.oulu.fi/~vmannine


[iHTML finger oulu.fi]
[Check alias]
[Oulun yliopiston puhelinluettelo]