[r]
Tietoja haetaan ja käsitellään, odota ole hyvä!
[img]
MARJA ERVASTI
KL, Mo, Lo, yliopisto-opettaja

KTK234; 0294 48 4589

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt
Olen musiikin didaktiikan lehtori.Tutkimusintressinä on musiikillinen keksintä ja musiikkikasvatuksen kokonaisvaltainen pedagogiikka.


[iHTML finger oulu.fi]
[Check alias]
[Oulun yliopiston puhelinluettelo]