[r]
Information is searched and managed, please wait!
MERVI HEIKKINEN
yliopistotutkija

KTK316; 0294 48 3817

Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit
www.oulu.fi/naistutkimus/english/staff/Heikkinen.htm


[iHTML finger oulu.fi]
[Check alias]
[Oulun yliopiston puhelinluettelo]