[r]
Tietoja haetaan ja käsitellään, odota ole hyvä!
[img]
EETU PIKKARAINEN
KT, yliopistonlehtori

KTK315; 0294 48 3691

Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit
https://sites.google.com/edu.oulu.fi/eetu-pikkarainen


[iHTML finger oulu.fi]
[Check alias]
[Oulun yliopiston puhelinluettelo]