Kasvatustieteiden tiedekunta   -   tiedekuntaneuvosto

Ohessa tiedekuntaneuvoston kokouspöytäkirjojen B-listat syyslukaudelta 1999 pdf-muodossa talletettuina. Pöytäkirjat ovat luettavissa tiedekunnan Novell-verkossa olevilta koneilta.

Pdf-tiedostojen lukeminen vaatii Adoben Acrobat Reader -ohjelman. Yliopiston verkon käyttäjät voivat imuroida lukuohjelman version 4 Windows 95/98/NT -ympäristöön ATK-keskuksen ftp-palvelimelta (myös Mac-versio) tai Adoben omilta sivuilta.


Kokous 10/1999 30.8.1999

B79/1999
Suomenkielisten kirjoituskokeiden hyväksyminen

B80/1999
Tutkielmien hyväksyminen

B81/1999
Kandidaatintöiden hyväksyminen

B82/1999
Esitarkastajien nimeäminen KL Kaarina Isokankaan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle

B83/1999
KK Merja Anundin lisensiaatin tutkimuksen arvostelu

B84/1999
Oppiaineiden vastuuhenkilöt

B85/1999
Oikaisupyynnöt

B86/1999
Todistuskaavan muutos

B87/1999 Tarkastajien nimeäminen KK Outi Tiaisen lisensiaatintutkimukseksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Kokous 11/1999 21.9.1999

B88/1999
Suomenkielisten kirjoituskokeiden hyväksyminen

B89/1999
Tutkielmien hyväksyminen

B90/1999
Kandidaatintöiden hyväksyminen

B91/1999
KK Juha Siitosen väitöskirjan arvostelu

B92/1999
KK, DI Merja Anundin lisensiaatin tutkinnon vahvistaminen

B93/1999
Painatusluvan myöntäminen KL Hannu Soinin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle

B94/1999
Tarkastajien nimeäminen MuK Marja-Leena Juntusen lisensiaatintutkimukseksi tarkoittamalle tutkimukselle

C-listan asiat kokouksissa 10-11/1999

C7/1999
Vastaavuushakemus: KTK:n oppiaineiden opetus avoimena yliopisto-opetuksena lukuvuonna 1999-2000

C8/1999
Vastaavuushakemus: Esi- ja alkuopetuksen 15 ov maksupalveluopetuksena Kajaanissa

C9/1999
Vastaavuushakemus: KTK:n oppiaineiden opetus avoimena yliopisto-opetuksena Kajaanin kehittämiskeskuksessa lv 1999-2000

C10/1999
Vastaavuushakemus: Esi- ja alkuopetus 15 ov ammatillisena lisäkoulutuksena

C11/1999
Vastaavuushakemus: Esi- ja alkuopetus 15 ov maksupalveluopetuksena

Kokous 12/1999 28.10.1999

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2000 tulossopimusta ja siihen liittyen tiedekunnan henkilöstösuunnitelmaa.

Kokous 13/1999 12.10.1999

B95/1999
Suomenkielisten kirjoituskokeiden hyväksyminen

B96/1999
Tutkielmien hyväksyminen

B97/1999
Jatkokäsittelyssä KK Juha Siitosen väitöskirjan arvostelu

B 98/1999
Jatkokäsittelyssä tarkastajien nimeäminen KK Outi Tiaisen lisensiaatintutkimukseksi tarkoittamalle tutkimukselle

B99/1999
Vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen KL Hannu Soinin väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdan määrääminen

B 100/1999
Painatusluvan myöntäminen KK Markku Karkaman väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle

B101/1999
Vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen KK Markku Karkaman väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdan määrääminen

B102/1999
Tarkastajien nimeäminen KM Mika Laakkosen lisensiaatintutkimukseksi tarkoittamalle tutkimukselle

B103/1999
Vuoden 2000 aloituspaikat ja valintaperusteet

B104/1999
Oikaisupyyntö

Kokous 14/1999 2.11.1999

B105/1999
Suomenkielisten kirjoituskokeiden hyväksyminen

B106/1999
Tutkielmien hyväksyminen

B107/1999
Kandidaatintöiden hyväksyminen

B108/1999
Tarkastajien nimeäminen FL Kaarina Isokankaan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle

B109/1999
Tarkastajien nimeäminen KM Raija Erkkilän lisensiaatintutkimuksesi tarkoittamalle tutkimukselle

B110/1999
Jatkokäsittelyssä oikaisupyynnöt

B111/1999
Jatkokäsittelyssä vuoden 2000 aloituspaikat ja valintaperusteet

B112/1999
Jatkokäsittelyssä todistuskaavan muutos

B113/1999
Psykologian opetus Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa

B114/1999
KM Juha Siitosen tohtorin tutkinnon vahvistaminen

Kokous 15/1999 16.11.1999

B115/1999
Suomenkielisten kirjoituskokeiden hyväksyminen

B116/1999
Tutkielmien hyväksyminen

B117/1999
Kandidaatintöiden hyväksyminen

B118/1999
Painatusluvan myöntäminen KL Tuula Lahden väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle

B119/1999
Jatko-opinto-oikeudet

B120/1999
Jatkokäsittelyssä psykologian opetus Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa

Syksyn viimeinen kokous 16/1999 7.12.1999

B121/1999
Suomenkielisten kirjoituskokeiden hyväksyminen

B122/1999
Tutkielmien hyväksyminen

B123/1999
Jatkokäsittelyssä painatusluvan myöntäminen KL Tuula Lahden väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle

B124/1999
KL Hannu Soinin väitöskirjan arvostelu

B125/1999
KL Hannu Soinin tohtorin tutkinnon vahvistaminen

B126/1999
FM Lauri Väkevän lisensiaatin tutkinon vahvistaminen

B127/1999
Esitarkastajien nimeäminen KL Timo Latomaan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle

B128/1999
Kasvatuspsykologian ja erityiskasvatuksen aseman vahvistaminen opettajankoulutuksessa

B129/1999
Jatko-opinto-oikeushakemukset

B130/1999
Opinto-oikeuden siirto Kajaanin opettajankoulutusyksiköstä Oulun kasvatustieteiden yksikköön

Uuden tiedekuntaneuvoston järjestäytymiskokous

Pidettiin 14.12.1999.

Juhani Lehtimäki

| Etusivulle | | Tiedekunnan etusivulle |