Selected publications related to systemic thinking/ Timo Järvilehto

BOOKS

 1. Shvyrkov, V.B., Bodunov, M.V., Järvilehto, T., Sams. M. (Eds.) Mozg i psihitseskaja dejatelnosti. Moskva: Nauka, 1984, 280 p.
 2. Järvilehto, T.: Missä sielu sijaitsee Oulu: Pohjoinen, 1987.
 3. Järvilehto, T. Mozg i psihika. Progress, 1993.
 4. Järvilehto, T. Ihminen ja ihmisen ympäristö. Systeemisen psykologian perusteet. Oulu: Pohjoinen, 1994.
 5. Järvilehto, T. Mikä ihmistä määrää? Ajatuksia yhteistyöstä, tietoisuudesta ja koulutuksesta. Oulu: Pohjoinen, 1995.
ARTICLES
 1. Järvilehto, T.: Psyykkisen toiminnan sijainnin ongelma. Tiede & Edistys, 1983, 67-70.
 2. Aleksandrov, Yu.I., Grinchenko, Yu.V., Shvyrkov, V.B., Sams, M. and Järvilehto, T.: Behavioral specificity of motor cortex units in freely moving rabbits. Acta Psychol. Fenn., 1984, 4-15.
 3. Järvilehto, T.: The problem of localization of mental activity. In Y. Haila, A. Koski-Jännes and M. Saraste (eds.) Humanity and Nature. Proceedings of the 2nd Tutkijaliitto Symposium, November 1982. Helsinki, 1984, 117-125.
 4. Järvilehto, T.: Psyykkinen toiminta ja aivopuoliskojen tehtävät. Aikuiskasvatus, 1984, 1, 15-21.
 5. Soininen, K., Järvilehto, T., Aleksandrov, Y.I., and Shvyrkov, V.B.: Effects of the task on the responses of human cutaneous mechanoreceptors. Psikholoitseskii Zhurnal, 1984, 5,104-110.
 6. Järvilehto, T.: Ovatko psyykkiset funktiot lokalisoitavissa aivojen eri osiin? Teoksessa: H. Räty, T. Tormulainen ja R. Wahlström (toim.) Opit ja ongelmat: Psykologian tutkimuksia, Joensuun yliopisto, 1984.
 7. Järvilehto, T.: Neural basis of touch sensations as studied by microneurographic and EEG methods in man. In: F. Klix et al. (Eds.), Psychophysiological approaches to human information processing. Adv. Psychol. 25, Amsterdam: Elsevier, 1985, ss. 129-140.
 8. Aleksandrov, Y.I., Grinchenko, Y.V., Shvyrkov, V.B., Soininen, K. and Järvilehto, T. Systemic determination of the activity of optic tract fibers in the rabbit behavior with open and closed eyes. Psykhlogitseskii Zhurnal, 1985.
 9. Åstrand, K., Hämäläinen, H., Aleksandrov, Y.I. and Järvilehto, T. Response characteristics of the peripheral mechanoreceptive units in man: Relation to the sensation magnitude and to the subjects's task. Electroencephalography and clinical Neurophysiology 1986, 64, 438-446.
 10. Alexandrov YuI, GrinchenkoYuV, Shvyrkov B, Jarvilehto T, Soininen K (1986) System-specific activity of optic tract fibers in open and closed eye behavior. The Soviet Journal of Psychology 7: 299-308.
 11. Åstrand, K., Hämäläinen, H. and Järvilehto, T. Somatosensory evoked potentials elicited by short tactile pulses: The influence of stimulus intensity and task performed by the subject. Technical Reports, A43, Univ. Helsinki, 1989.
 12. Åstrand, K. and Järvilehto, T. EEG oscillations associated with mechanoreceptive responses of single peripheral units in man. Technical Reports, A44, Univ. Helsinki, 1989.
 13. Alexandrov, Yu. Grinchenko, Yu. and Järvilehto, T. Is there functional reorganization of intact brain areas after local brain damage? Res. Rep. Fac. Educ., 62, Univ. Oulu, 1989.
 14. Järvilehto, T. Ympäristön ongelma. Teoksessa: Lapsen oikeus kasvuun. Lastensuojelun Keskusliitto, Helsinki, 1989.
 15. Järvilehto, T. Neural basis of cold sensation. In: Bligh and Voigt (Eds.), Thermoreception and Temperature Regulation, 1990, pp. 123-132.
 16. Alexandrov, Yu.I., Yu.V. Grinchenko, S. Laukka, T. Järvilehto, V.N. Maz and I.A. Svetlajev. Acute effect of ethanol on the pattern of behavioral specialization of neurons in the limbic cortex of the freely moving rabbit. Acta Physiol. Scand. 1990, 140, 275-268.
 17. Järvilehto, T. Mitä on "kognitiivinen psykofysiologia"? Psykologia 1990, 25, 456-460.
 18. Alexandrov, Yu.I., Yu.V. Grinchenko, S. Laukka, T. Järvilehto and V.N. Maz. Acute effects of alcohol on unit activity in the motor cortex of freely moving rabbits: comparison with the limbic cortex. Acta Physiol. Scand. 1991, 142, 429-435.
 19. Järvilehto, T. Onko psykofysiologia yhtä kuin psykologia plus fysiologia: Systeemisen psykologian lähtökohtia. Psykologia 1991, 6.
 20. Järvilehto, T. Kuurosokeus ja kuurosokean maailma. Kuulonäkövammainen vanhus, Helsinki 1992, 3-9.
 21. Järvilehto, T. Oppiminen ja aivotoiminta. Acta Univers. Ouluensis, 1992.
 22. Alexandrov, Yu. and Järvilehto, T. Activity versus reactivity in psychology and neurophysiology. Ecological Psychology, 1993, 5, 85-103.
 23. Järvilehto, T. Merkitys, tietoisuus, aivotoiminta. Logopedis-foniatrisen yhdistyksen julkaisuja, 1993.
 24. Alexandrov, Yu., Grinchenko, Yu., Laukka, S., Järvilehto, T., Maz, V. and Korpusova, A. Effect of ethanol on hippocampal neurons depends on their behavioral specialization. Acta Physiol. Scand., 149, 105-115, 1993.
 25. Järvilehto, T. Learning and the New Educational technology. Proceedings of the Intedisciplinary Workshop on Complex Learning in Computer Environments: Technology in School, University, Work, and Life-long Education (CLCE94), Ed. by Levonen, J.J.&Tukiainen, M.T. Joensuu, 1994, pp. 58-60.
 26. Järvilehto, T. Learning as formation of man-environment system. Proceedings of the Intedisciplinary Workshop on Complex Learning in Computer Environments: Technology in School, University, Work, and Life-long Education (CLCE94), Ed. by Levonen, J.J.&Tukiainen, M.T. Joensuu, 1994, pp. 7-8.
 27. Aleksandrov, Yu.I., Korpusova, A.V., Grinchenko, Yu.V., Maz, V.N., Laukka, S., Järvilehto, T. Morphological changes and the reorganization of cortical unit activity in behaviour of chronically alcoholized rabbits. J. Higher Nerv. Act. 44, No.6, 1084-1092 (in Russian).
 28. Järvilehto, T. Uusi oppimiskäsitys ja suomalainen koulutusjärjestelmä. Julkaisussa Murto (toim.): Opetusharjoittelun oppimateriaalia. Oulun yliopisto, 1995.
 29. Laukka, S.J., Järvilehto, T., Aleksandrov, Yu.I. and Lindqvist, J. Frontal midline theta related to learning in a simulated driving task. Biol. Psychol. 1995, 40, 313-320.
 30. Alexandrov, Yu. I., Grinchenko, Yu.V., Laukka, S., and Järvilehto, T. Effect of alcohol on activity of neurons depends on their behavioral specialization. MAN, NEURON, MODEL: E-mail Communications in Psychophysiology. Vol. 7. 1996.
 31. Järvilehto, T. Consciousness, co-operation, and power. AINO 1/1996.
 32. Järvilehto, T. (1997) Uudet oppimiskäsitykset ja opettajan rooli. Teoksessa: Yliopistostako ainekset elinikäiseen oppimiseen? OAJ: Helsinki.
 33. Jarvilehto, T. (1998) Utsenie, rol utsitelja i novie tehnitseskie sredstva obutsenija. "Skola 2000" Kontsepsii. Programmi. Tehnologi., Vipusk 2, 21-28. Moskva: Ballas.
 34. Jarvilehto T (1998a) The theory of the organism-environment system: I. Description of the theory. Integrative     Physiological and Behavioral Science, 33, 317-330.
 35. Jarvilehto T (1998b) The theory of the organism-environment system: II. Significance of nervous activity in the     organism-environment system. Integrative Physiological and Behavioral Science, 33, 331-338.
 36. Jarvilehto T, Veresov N (1998c) Consciousness, cooperation and communication. ISCRAT, Aarhus, Denmark.
 37. Jarvilehto, T. (1998) Role of efferent influences on receptors in knowledge formation. Psycoloquy 9(41).
 38. Jarvilehto, T. (1998) Knowledge must be unitary in order to achieve results. Reply to Rickert on Efference-Knowledge. Psycoloquy 9(55)
 39. Jarvilehto, T. (1998) What is a machine? Reply to Schmid on efference-knowledge. Psycoloquy 9(79).
 40. Jarvilehto, T. (1998) How far can unity of the organism-environment system be maintained? Reply to Clark and     Freeman on efference-knowledge. Psycoloquy 9(83).
 41. Jarvilehto, T. (1999) Afferent and efferent processes as a functional unity in knowledge formation. Reply to Vogt on

 42. Efference-Knowledge. Psycoloquy 10(003).
 43. Jarvilehto, T. (1999) How to revise the theory of sensing? Reply to van der Smagt and Virsu&Vanni on

 44. Efference-Knowledge. Psycoloquy 10(008).
 45. Jarvilehto, T. (1999) What is represented in the organism-environment system? Reply to Chemero on

 46. Efference-knowledge. Psycoloquy 10(19).
 47. Jarvilehto, T. (1999) The theory of the organism-environment system: III. Role of efferent influences on receptors in the formation of knowledge. Integrative Physiological and Behavioral Science 34:2.
 48. Jarvilehto, T. (1999) Efferent influences: an essential part of organism-environment theory. Reply to Gold on

 49. Efference-Knowledge. Psycoloquy10 (028).
 50. Jarvilehto, T. (1999) What is consciousness? livingVictoria, An electronic Magazin. October.

 51.  http://members.home.net/zingaro/artpsy2.htm
 52. Järvilehto, T. (2000) The theory of the organism-environment system: IV. The problem of mental activity and

 53. consciousness. Integrative Physiological and Behavioral Science, 35:1, in press.
 54. Jarvilehto, T. (1999) Is radical constructivism radical enough? Karl Jaspers Forum, Comm. 14 (TA17).
 55. Jarvilehto, T. (1999) Knowing the world without metaphysical assumptions. Karl Jaspers Forum, Comm. 18 (TA17).
 56. Jarvilehto, T. (1999) Mental activity and consciousness in the framework of the organism-environment theory. Target

 57.  article, Karl Jaspers Forum TA22.
 58. Jarvilehto, T (1999) An attempt to transcend the subject-object dichotomy. Karl Jaspers Forum, R1 (TA22).
 59. Jarvilehto, T. (1999) Do we need the concept of emergence? Karl Jaspers Forum, R2 (TA22).
 60. Jarvilehto, T. (2000) Consciousness as co-operation. Advances in Mind-Body Medicine, in press.
 61. Jarvilehto, T. (2000) Machines, brains, and consciousness. In press.

 62.