Hannu Soini 

 FT,  Psykologian yliassistentti

Kasvatuspsykologian professori (ma)

  vastaanotto maanantaina klo 15 - 16 KTK 332 puh:+358+8+ 5533643 email: hannu.soini@oulu.fi


 

  TUTKIMUSPROJEKTIT    OPETUS    JULKAISULUETTELO    CURRICULUM VITAE 

 

* * * *

TUTKIMUSRYHMÄN KOTISIVULLE

   Yhteistoiminnallisen oppimisen ja konsultoinnin tutkikimusprojekti  

 

TUTKIMUSINTRESSIT

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN KÄSITYS OPPIMISESTA JA OPPIMISVAIKEUDESTA

RYHMÄDYNAAMISET TEKIJÄT OPPIMISESSA JA OPETUKSESSA

LEIKIN PSYKOLOGINEN TUTKIMUS

LUKEMISEN PSYKOLOGIA