Elise Lujala ja Eeva-Liisa Kronqvist:

 

HANNA ÅSTRÖMIN FILANTROOPPINEN TEKO: OULUN PÄIVÄHOITO 100 VUOTTA

 

 

 

 

Päivähoidolla ja varhaiskasvatuksella on Oulussa  pitkä historia. Tänä vuonna on kulunut  100 vuotta siitä, kun ensimmäinen lastentarha aloitti toimintansa lastentarhanopettaja Hanna Åströmin johdolla. Lastentarhanopettajien koulutusta on Oulussa ollut vuodesta 1968 ja vuonna 1995 koulutus siirtyi yliopistoon. Tähän asti koulutus on ollut kandidaattitasoista ja nyt opintonsa aloittavat uudet opiskelijat tulevat suorittamaan maisteritutkinnon. Koulutus on laaja-alaista varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden koulutusta, jossa tutkimuksen ja opetuksen integraatio muodostavat peruslähtökohdan. Varhaiskasvatustutkimus onkin ollut erityinen haaste ja olennainen osa Varhaiskasvatuskeskuksen tavoitteellista toimintaa.  Kasvatuksen historian tutkimus on yksi  varhaiskasvatustutkimuksen alue

 

 Hanna Åström valmistui lastentarhan- ja pikkulastenkoulun opettajaksi Pestalozzi-Fröbel Haus’ista vuonna 1900. Seuraavana vuonna hän aloitti lastentarhatyön Ainolan alueen Porttimökissä, ja vuonna 1903 alkoi mittavan uuden lastentarhan rakentaminen Kiikkusaaren Laskuniemeen. Vasta toista kertaa rakennettiin tuolloin Suomessa tilat juuri kyseistä tarkoitusta varten, ja suunnittelijana oli arkkitehti Victor Sucksdorff. Arkkitehdin karelianismin mukaiset ajatukset sopivat hyvin myös lastentarhapedagogiikan periaatteisiin.

 

 

 

 

 

Ainutlaatuista Ainolan lastentarhan alkuvaiheiden kohdalla oli se, että Hanna Åström-Frankenhauser vastasi kaikista lastentarhan suunnitteluun, rakennuttamiseen ja toiminnan ylläpitämiseen liittyvistä kustannuksista täysin yksin vielä naimisiin mentyään ja muutettuaan lyhyen Helsingissä asumisen jälkeen Porvoon maalaiskuntaan. Vuonna 1913 hän tarjosi Ainolan lastentarhaa lahjoituksena kaupungille, mutta kun kaupunginvaltuusto ei katsonut voivansa asetettuihin ehtoihin suostua, siirtyi toiminta Nuorten Ystävät –yhdistyksen ylläpitämäksi.

Oulun kaupungin ylläpitämä toiminta alkoi vasta 1950-luvun loppupuolella ja sen voimakas kehittyminen 1960-luvulla. Laaja yksityinen päivähoito siirtyi valtaosin kaupungin ylläpitämäksi 1970-luvulla, jolloin uusi lainsäädäntökin painotti sitä, että yhteiskunnan velvollisuus on tukea perheitä ja kotikasvatusta eri päivähoitomuotojen avulla.

  

Oululaisen lastentarhatyön merkittävä tunnuskuva ja pohjoismaiden kauneimmaksi kutsuttu Laskuniemen Ainolan lastentarharakennus tuhoutui pommituksessa tammikuussa 1940, mutta jäljelle jäi sen ulkorakennus ”Alakööki”, joka edelleen muistuttaa lastentarhatyöstä Hupisaarten perhepuistossa. Nyt yhtenä päivähoidon juhlavuoden tekona haluttaisiin taata rakennuksen säilyminen ja saada se uudelleen korjatuksi kaupunkilaisten aktiiviseen käyttöön.

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivähoidon juhlavuoden viettoon liittyvät tapahtumat painottuvat tulevaan syksyyn ja tarkemman tiedon saamista palvelevat julkiset tiedotusvälineen. Juhlavuoden tapahtumista vastaavat Oulun kaupungin perhetyö ja päivähoito, Oulun yliopiston varhaiskasvatuskeskus, Nuorten Ystävät ry ja Oulu-seura ry.

 

Juhlavuoden yhtenä tapahtumakokonaisuutena on mittava lapsuuden liittyvää tutkimusta käsittelevä Studia Generalia –luentosarja. Se toteutetaan yhteistyössä yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelujen, eri tiedekuntien, Tiedekeskus Tietomaan  sekä tiedotusvälineiden  kanssa. Luentosarja alkaa syyskuussa ja teemoina ovat mm. lastenkirjallisuus, varhainen oppiminen, leikkikulttuuri ja lapsuuden ympäristö.

 

Oulun päivähoidon vaiheista julkaistavan juhlakirjan aineiston keruusta osa on toteutettu varhaiskasvatuksen opiskelijoiden opintoihin kuuluvan projektina. Siinä on laajaan tutkimustyöhön yhdistetty lapsuuden ja kasvatuksen historian harjoitusmuotoinen opiskelu sekä opetusharjoittelu, erityisesti oman koulutuspäiväkodin toimintaan perehtyminen.

 

Päivähoitoon liittyvää julkista keskustelua varten on luotu Näin koen –internetyhteys. Tähän verkostopohjaiseen keskusteluun liittyy myös lasten, nuorten, työikäisten yhtä hyvin kuin eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden erilaisten päivähoitokokemuksien ja –näkemyksien kerääminen tulevaa tutkimusta varten. Yhteyden keskustelufoorumille saa kaupungin päivähoitosivuilta tai varhaiskasvatuksen sivujen kautta osoitteella: http//:www.