Aware II Esittely

English pages

Increasing Awareness in educational Organisations of Sexualised and Gendered Violence - julkaisu- ja verkkoprojekti 2001-2002

Projektin yhteenveto

Projektin tavoitteena oli

  1. lisätä yleistä ja tieteellistä tietoisuutta seksualisoituneesta ja sukupuolistuneesta väkivallasta kasvatus- ja koulutusorganisaatioissa,
  2. luoda kommunikaatiota olemessaolevien tutkimusverkostojen kesken sekä
  3. tuottaa julkaisu, joka soveltuu pedagogisten opintojen oppimateriaaliksi.

Aiheet:

  • sukupuolistunut ja seksualisoitunut väkivalta eri kasvatus- ja koulutusorganisaatioissa
  • sukupuolistunut ja seksualisoitunut väkivalta organisaatiokulttuurin ilmiönä
  • sukupuolen ja seksuaalisuuden representaatiot väkivaltana
  • lapset ja nuoret aikuiset seksuaalisen väkivallan ja prostituution uhreina
  • homofobia, heteroseksismi ja seksuaaliset dikotomiat väkivallan muotoina

Julkaisu perustuu jo tehtyyn tai käynnissä olevaan tutkimukseen sekä materiaaliin, joka kerättiin internetin kautta ja analysoitiin projektin aikana. Julkaisun viitekehys on muutos seksuaalisessa kulttuurissa.

Artikkelit julkaistiin teoksessa "Gendered and Sexualised Violence in Educational Environments”. Projektia esiteltiin useassa kansainvälisessä konferenssissa ja seminaarissa. Avoin julkaisymposiumi järjestettiin projektin lopussa.

Projektia rahoittu EU:n Daphne-ohjelma naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.