APROPOS - Väkivallan ehkäisemisen moniammatillinen ja monitieteinen koulutus- ja verkostoitumisprojekti on päättynyt. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme ja koulutuspilotissa mukana olleille opiskelijoille!

APROPOS projektissa kehitetyn opintokokonaisuuden tiedot, tulevat toteutukset ja tulevat suunnitelmat löydät jatkossa Naistutkimuksen kotisivujen kautta.


APROPOS projekti on Oulun yliopiston Naistutkimuksen koordinoima kaksivuotinen projekti, joka on rahoitettu EU:n Daphne II -ohjelmasta. Projektin tavoitteena on rakentaa alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen verkosto väkivallan kanssa työskentelevien ja sitä työssään kohtaavien ihmisten ja organisaatioiden tueksi. Projektissa kehitetään monialainen ja monitieteinen erikoistumisohjelma lisäämään ammattiosaamista ja vastaamaan niihin haasteisiin, joita väkivallan kohtaaminen ja siihen puuttuminen synnyttää.

Erikoistumisohjelma koostuu erilaisista kursseista, joissa väkivaltaa tarkastellaan eri näkökulmista kuten väkivalta työssä, väkivalta sosiaali- ja terveysaloilla, väkivalta koulutuksessa sekä väkivalta ja rauhanomainen, valtautunut ympäristö. Koulutusohjelma pilotoidaan projektin aikana partneriorganisaatioissa ja siitä kehitetään pysyvä, projektin organisaatioiden koordinoima erikoistumisohjelma. Lue osallistumismahdollisuuksista lisää "Kurssikuvauksista".

Projektia koordinoi Oulun yliopiston Naistutkimus. Oulun yliopiston Naistutkimus on tehnyt systemaattisesti tutkimusta ja tuottanut koulutusmateriaalia seksualisoituneesta ja sukupuolittuneesta väkivallasta. Se on osallistunut ja ollut mukana koordinoimassa useita väkivallan ehkäisyn kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja projekteja.

Mervi Heikkinen
projektikoordinaattori

Suvi Pihkala
projektisuunnittelija

Vappu Sunnari
erikoisasiantuntija
projektin koordinaatioryhmän pj
.

 

PROJEKTIN PARTNERIT

Projektin partnerit ovat alansa asiantuntijoita ja laajan kokemuksen omaavia organisaatiota: