allies

Takaisin ALLiES EGuide

>MätaJämt projekti

Taustaa: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=23265594

Suomessa ja Ruotsissa lainsäädäntöä syrjinnän ehkäisemiseksi on käytetty määrittelemään yhdenvertaisia oikeuksia naisten ja miesten välillä, sekä eliminoimaan syrjintää, joka perustuu ikään, etniseen taustaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskonnolliseen vakaumukseen jne. Lainsäädäntö vaatii systemaattisesti työyhteisöjä edistämään jäsentensä tasavertaisia mahdollisuuksia. Tasavertaisuus on ydinarvo kummassakin maassa, mutta se voi myös muuttua kilpailevaksi hyödyksi kulutusmarkkinoilla.

Oletettavasti lähitulevaisuudessa kansalaisten ikääntyminen ja työväestön vapaa liikkuminen Euroopassa lisää kilpailua pätevästä työvoimasta valtakunnallisten rajojen ulkopuolellakin. Nuoremmalla sukupolvella tuntuu olevan heikompi sitoutuminen työpaikkoihin, kuin vanhemmilla sukupolvilla. Työmarkkinoiden toinen haaste on maahanmuuttajien lisääntyvä määrä, joka haastaa työyhteisöjä uudistumaan. Kilpailussa pätevästä työvoimasta Suomessa tulee keskittyä työoloihin, koska emme pysty kilpailemaan muilla osa-alueilla (kuten palkkataso, maantieteellinen sijainti, ilmasto jne.)

Suomen työmarkkinoiden joustamattomuus myös osoittaa vahvaa sukupuoleen perustuvaa segregaatiota ammateissa ja sektoreilla, joka myös ylläpitää useita epätasa-arvon ilmiöitä, kuten palkkaeroja. Segregaatio luodaan jo koulussa.
Ei-syrjinnän tavoittelu harvoin on organisaatioiden tehtävälistalla. Kuitenkin syrjiviä rakenteita löytyy, jotka paikantuvat syvälle organisaatioiden rakenteisiin ja ilmenevät kireytenä yksilöiden välillä. Rakenteet ovat usein alitajunnaisia asenteita, mutta ne ilmenevät toimintana.

Tutkimus on osoittanut, että lisääntynyt organisaatioiden kompetenssi parantaa joustavuutta, lisääntynyttä sitoutuneisuutta yritystä ja työtehtäviä kohtaan, jolloin sillä on positiivinen vaikutus tuottavuuteen, kompetenssiin ja kustannustehokkuuteen.

Ritaharju-pilotti  

Kehitystyö oppimisympäristössä toteutettiin Ritaharjun monitoimitalossa, joka tuottaa uuden operationaalisen mallin yhteisöllisille palveluille, kuten:

 • peruskoululle (luokat 0-9)
 • kunnalliselle päiväkotilaitokselle
 • aluelliselle julkiselle kirjastolle
 • kunnalliselle nuorisotyölle
 • koulun ruokapalveluille
 • koulun terveyshuollolle
 • kunnallisen kiinteistöhuollolle

Projektin tarkoituksena on kehittää monitoimitalon operationaalinen malli yhdessä henkilökunnan kanssa. Työ sisältää:

 • operationaalisen mallin analyysi, analyses of the operational model, Future school -malli, strategiat, käytännöt jne.
 • haastattelut ja gallupit
 • koulutus ja workshopit, konsultaatiot
 • kehitystyökalut
 • kehittymisen mittaamiset

Erityinen kiinnostus on kohdistunut informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan sekä sen liittäminen ammatilliseen sukupuolisegregaatioon.

CIE –pilot

Kehitystyö teknologisessa ympäristössä tapahtuu LivingLab käyttäjätestipalveluissa, missä projekti kehittää GED scan ® palvelua, joka skannaa tuotteita tasa-arvon ja monimuotoisuuden näkökulmasta.
 

Takaisin ALLiES EGuide