allies
eguide
Lapsiryhmä - jaksot

Kouluvuosi on jaettu kuuteen eri jaksoon, joissa kussakin harjoitellaan eri sosiaalisia taitoja ja lasten potentiaalien löytämistä.

Pedagogiset vaiheet vaativat henkilökunnan tietoisuutta, jotta asenteet ja eri vaiheiden teemat voidaan tarjota lapselle aikuisten toiminnan ja puheen kautta: Pedagoginen asenne näkyy esimerkiksi aikuisen tavassa kohdata lapsi sekä tavassa antaa ohjeita lapselle.

Ryhmän aikuiselta vaaditaan myös sukupuolisensitiivisyyttä, sekä sensitiivisyyttä ja tietoisuutta ottaa huomioon muitakin sosiokulttuurisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa epätasa-arvoa lasten joukossa (sekä henkilökunnan kesken).

Vuosittaiset jaksot sisältävät myös vanhempien kirjeet, joissa vanhempia tiedotetaan jokaisen jakson teemoista sekä tarjotaan vinkkejä kuinka kunkin jakson teemoja voi soveltaa myös kotona. Olisi hyvä mikäli koululla on mahdollisuus järjestää vanhempainiltoja, joissa koulun henkilökunta ja vanhemmat yhdessä voisivat kehittää jaksojen harjoituksia eteenpäin sekä pohtia millä tavoin teemoja voisi tukea paremmin sekä kotona että koulussa.      

1. Jakso: Säännöt

| Jakso | Vanhempien kirje  |  Hyvät käytännöt  | 

2. Jakso: Myönteinen minäkuva

| Jakso | Vanhempien kirje  |  Hyvät käytännöt  | 

3. Jakso: Ihmissuhteet

| Jakso | Vanhempien kirje  |  Hyvät käytännöt  | 

4. Jakso: Positiivisuus

| Jakso | Vanhempien kirje  |  Hyvät käytännöt  | 

5. Jakso: Ystävyys; kumppanuus; huolenpito; läheisyys; rakkaus

| Jakso | Vanhempien kirje  |  Hyvät käytännöt  | 

6. Jakso:  Rohkeus, energisyys, aktiivisuus & oma-aloitteisuus

| Jakso | Vanhempien kirje  |  Hyvät käytännöt  | 

-Tervetuloa
Rakenteet
Koti-koulu
Lapsiryhmä
Kyselyt

Lapsiryhmä
-Periaatteet
Jaksot
Hyvät käytänteet

 

 
ALLIES team ©