allies
eguide
Smiley tunnemittari - Opettajien työkalu lasten tunteiden ja turvallisuuden kartoittamiseen

Smileyn idea on kartoittaa lapsen tunteita (esi)koulussa, kotona ja myössmiley elektronisessa versiossa koulumatkalla. Säännöllinen lasten tunteiden rekisteröiminen mahdollistaa tarvittaessa varhaisen puuttumisen ja auttaa myös tunnekasvatuksessa, kun lapset opettelevat tunnistamaan tunteitaan. Smileystä on kehitetty kolme erilaista versiota projektin aikana: elektroninen, posteri ja paperiversio.  

Smileyn kokonaisvaltaiset hyödyt:  

 • Kun opettaja on tietoinen lapsen tunteista, se mahdollistaa varhaisen puuttumisen kiusaamiseen tai muuhun väkivaltaan. Jos joku lapsista valitsee usein “pelko“- tai “surullinen“-tunteen liittyen tietyyn ympäristöön, opettaja voi keskustella asiasta lapsen kanssa ja arvioida tarvitaanko yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa.
 • Smiley-työkalu auttaa lapsia tunnistamaan ja puhumaan tunteistaan.
 • Smileyn tuloksia voidaan käyttää lapsen hyvinvointia koskevissa keskusteluissa vanhempien kanssa.
 • Lapsilla voi herätä kysymyksiä tunteista, joita ei tässä mittarissa ole. Niistä on hyvä keskustella syvennellen tietoisuutta tunteista ja niiden merkityksestä koko lapsiryhmän kanssa.
 • Lasta voi tukea käsittelemään erilaisia tunteita. Esimerkiksi jos joku lapsista valitsee usein “pelko“-tunteen, on tärkeää selvittää mikä aiheuttaa pelon ja onko tunteen takana jokin emotionaalinen tarve, joka tulisi tyydyttää (esim. turvallisuuden tarve tai arvostuksen tarve). Asiasta voi keskustella mitä voisi tehdä, jotta lapsen tunnekokemus saataisiin positiivisemmaksi.       

Smiley-tunnemittarista on kolme erilaista versiota:  

Yksilöllinen paperi-Smiley

Jokaisella lapsella on jokaiselle viikolle erikseen paperi-Smiley henkilökohtaisessa kansiossaan. Lapsi voi merkitä tunteensa aamulla saapuessaan (koskien kotia ja/tai koulumatkaa) sekä iltapäivällä lähtiessään (koskien (esi)koulupäivää). Lasten vastaukset käydään läpi kerran viikossa ja mahdollisesti keskustellaan vastauksista lapsen kanssa sekä tarvittaessa myös lapsen vanhempien kanssa.

Hyödyt

 • Yksilöllinen paperi-Smiley on sopivampi pienelle lapselle päivittäiseen käyttöön kuin elektroninen versio, johtuen rajallisesta pääsystä tietokoneille pienimmissä ikäryhmissä.
 • Yksilöllinen paperi-Smiley antaa enemmän yksityisyyttä, jos lapset eivät halua muiden näkevän vastauksiaan.
 • E-versioon verrattuna paperiversio on helppo arvioida tarvittaessa myös joka päivä. Tämä on tärkeää, koska pienet lapset harvoin muistavat mitä tapahtui muutama päivä sitten.

Haasteet: On tärkeää harkita kuinka pitkän jakson ajan Smileya käytetään, ettei lapsi tylsisty Smileyn käyttöön ja opettaja unohda tarkistaa Smileyn vastauksia säännöllisesti.  

Posteri-Smiley

Posteri-Smiley on suurempi versio paperi-Smileystä, jossa on kaikkien lasten nimet ja tunteet esillä. Posteri-Smileya suositellaan käytettäväksi aamuisin ja iltapäivisin. 

Hyödyt:

 • Posteri on helppo käyttää ja se on aina esillä.
 • Posteri-smileyn täyttäminen voi toimia keskustelun avaajana keskusteltaessa tunteista. àOpettajat pystyvät keräämään lasten vastaukset helposti.  

Haasteet:

 • Kaikki näkevät jokaisen vastaukset ja tulee ottaa huomioon, että kaikki lapset eivät halua näyttää tunteitaan kaikille.
 • Tulee myös ottaa huomioon, että jotkut lapset, haluavat hankkia kunnioitusta tai statusta piirtämällä vihaisen-naaman posteriin, vaikka tämä ei ilmaisikaan hänen oikeaa tunnetilaansa, mutta on osa statuksen tai kulttuurisesti hyväksytyn maskuliinisuuden rakentamista.

 e-Smiley

Ideana e-Smileyssa on, että lapsi valitsee sopivat tunteet liittyen kotiin, (esi)kouluun ja koulumatkaan. Tieto vastauksista kerääntyy sähköisesti opettajalle, joka tarkastaa ne kerran viikossa ja puuttuu asioihin, mikäli huoli lapsesta herää. E-Smileya tulisi käyttää säännöllisesti, esimerkiksi kerran viikossa pitemmän jakson aikana.  

Hyödyt:

 • Elektroninen Smiley motivoi lapsia vastaamaan

 • Vastaukset ovat elektronisessa muodossa ja helposti saatavilla, analysoitavana ja säilytettävänä.

 • Tätä mallia voidaan myös käyttää matkapuhelimissa

 • E-Smileya voidaan käyttää myös kotona vanhempien kanssa    

Haasteet:

 • Hankala käyttää päivittäin johtuen rajallisesta pääsystä tietokoneille

 • On haastavaa organisoida e-Smileyn täyttäminen osaksi päivärutiinia

 • Vastausten kerääminen on sovellettava jokaisen koulun tietokantaan tai jatkokehittelyn avulla saisi kehitettyä mallin, joka olisi helposti sovellettavissa jaettuun tietokantaan.

 

-Tervetuloa
Rakenteet
Koti-koulu
Lapsiryhmä
Kyselyt

Kyselyt
-Kainalokysely
Smiley
Tarkistuslista

Kyselyt (PDF)
-Smiley ohjeet
e-Smiley
Smiley-kokemuksia
Paperi/posteriversio

 

 
ALLIES team ©