allies
eguide
Tervetuloa - Tulokset

ALLiES-projektin aikana saavutettuja tärkeimpiä tuloksia oli pedagogisen mallin suunnittelu yhteistyössä kansainvälisen asiantuntijatiimin kanssa. Malli perustuu välittämiseen, yhteisöllisyyteen ja väkivallattomuuteen. Lisäksi kolme mittaria on kehitetty kouluväkivallan ja oppilaan hyvinvoinnin kartoittamiseen opettajille, vanhemmille ja terveydenhuoltohenkilökunnalle.  

Muut tulokset:

  1. Opettajien, oppilashuoltoryhmän ja vanhempien tietoisuuden ja tietämyksen kasvattaminen kouluväkivallan ehkäisyssä.
  2. Opetusmateriaalin tuottaminen, jotka vaikuttavat opettajien opetussuunnitelmaan.
  3. Ammatillinen, kestävä, monialainen, monitieteellinen, monikulttuurinen verkostoituminen usean ammatillisen ja julkisen organisaation kanssa paikalisesti, kansallisesti sekä Euroopan tasolla. vahvojen yhteyksien kanssa
  4. Yhteistyön kasvaminen paikallisten toimijoiden, ammatillisten instituutioiden ja muiden julkisten organisaatioiden kanssa.

-Tervetuloa
Rakenteet
Koti-koulu
Lapsiryhmä
Kyselyt

Tervetuloa
-Tausta
ALLiES projekti
ALLiES tulokset
Partnerit

 

 
ALLIES team ©