allies
eguide
Rakenteet

Väkivallan ehkäisemisen kehittämisessä ammatillisissa instituutioissa on tärkeää seuraavat arvot: Lasten hyvinvointi, yhteisöllisyys, tasa-arvo, luovuus, ilo ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö sekä yhteinen oppiminen lasten ja henkilökunnan keskuudessa. ALLiES - projektin aikana tehdystä rakenteellisesta työstä löytyy esimerkkejä, millä tavoin näitä arvoja voidaan toteuttaa käytännössä.

Projektin pääkoordinaattorimaassa Suomessa on viime vuosikymmenenä ollut trendinä rakentaa suuria monitoimitaloja, joissa on sekä koulu että päiväkoti, mutta myös nuorisotalo ja kirjasto. Samaan aikaan pienten kyläkoulujen määrä on laskenut. Yksi ALLiES-projektin pilottikouluista on uusi Ritaharjun monitoimitalo (LINK1).  

Organisaatiotasolla työskenteleminen on tärkeää väkivallan ehkäisemisen näkökulmasta, koska organisaatiokysymykset eivät ainoastaan vaikuta lasten hyvinvointiin, vaan ovat sen perusedellytyksiä. Mikäli organisaatiotasolla on huomioitu pyrkimys tasa-arvoon ja väkivallattomuuteen, tiedon kulku on esteetöntä ja avointa ja lapsilla on turvalliset, kykenevät ja terveet aikuiset ympärillään, on mahdollista rakentaa turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö. Tarvitaan myös toisia kunnioittavaa yhteistyötä aikuisten välillä, joka toimii samalla esimerkkinä lapsille. Rakenteellisella tasolla ALLiES on tehnyt yhteistyötä MätaJämt projektin kanssa.

-Tervetuloa
Rakenteet
Koti-koulu
Lapsiryhmä
Kyselyt

Rakenteet (pdf)
-Oppilashuolto
Velhokoulu
Peacekeeper
Rakennetyön hyvät käytänteet

 

 
ALLIES team ©