allies
eguide
Tervetuloa - Projekti

ALLiES -projekti keskittyy läheisesti väkivallattomuuteen, turvallisuuteen ja tasa-arvoon koulussa, ottaen kuitenkin mukaan vanhempien ja oppilashuoltoryhmän näkökulmat. ALLiES tarkastelee välittämistä erityisesti pedagogisena mahdollisuutena ja tavoittelee lähestymistapaa, jossa olisi mukana seuraavat asiat:  

  • Kokonaisvaltainen, monimuotoinen, yhteisöllinen ohjelma, joka keskittyy varhaiseen väkivallan tunnistamiseen.

  • Interventio – aktiviteetit, jotka huomioivat piiloisen väkivallan normalisoituneen käytöksen takaa jokapäiväisessä elämässä. Esimerkiksi väkivalta, joka on piilotettu huumoriin, kiusoitteluun, pelleilyyn, poissulkemiseen ja normalisoituun, usein seksuaaliseen nimittelyyn.

  • Sukupuolisensitiiviset interventiot: On tarve interventioille, jotka käsitteellistävät sukupuolistuneen väkivallan, ei ainoastaan tyttöihin ja naisiin kohdistuvana, vaan myös väkivaltana poikia kohtaan. Poika tai tyttö voi tulla väheksytyksi vertaisryhmässä sen vuoksi, että poikkeaa kulttuurisesti hyväksytystä tavasta olla tyttö tai poika. Myös muut tekijät, kuten etninen tausta, erityisen tuen tarve, ikä tai sosio-ekonominen status voivat vaikuttaa väkivaltaan liittyvässä ryhmädynamiikassa ja lasten välisissä suhteissa. Lisäksi tulee pedagogisilla ratkaisuilla vaikuttaa siihen, että sekä jokaiselle lapselle opetetaan elämässä tarvittavia sosiaalisia ja tunnetaitoja sukupuolesta riippumatta; esimerkiksi toisista huolehtiminen ei kuulu vain tytöille tai rohkeus ja kyky ekspressiivisyyteen ainoastaan pojille.

  • Erityistä tukea tarvitsevien ja transkulttuuristen lasten tarpeiden huomioiminen.

  • Niiden aikuisten tietoisuuden avartaminen liittyen väkivaltaan ja sen ennaltaehkäisyyn, jotka ovat jollain tavalla yhteydessä koululaisten elämään.

  • Projektin aikana kansainvälinen asiantuntijatiimi on ollut mukana kehittämässä väkivallan ehkäisemismallia, joka on pilotoitu esikouluissa Oulussa, Parmassa ja Reykjavikissa. Pedagogiset lähestymistavat kuten Hjalli, on sovellettu osaksi pedagogiikkaa.

  • Opettajille tarkoitettuja kasvatustieteellisiä materiaaleja on kehitetty ja integroitu “From Violence to Caring Study Programme” – kansainväliseen, monialaiseen, internet-pohjaiseen ohjelmaan. Ohjelma on väkivallan ehkäisemiseen suunniteltu opintokokonaisuus (25 op), jota on myös työstetty aiempien Daphne – projektien aikana.

 

-Tervetuloa
Rakenteet
Koti-koulu
Lapsiryhmä
Kyselyt

Tervetuloa
-Tausta
ALLiES projekti
ALLiES tulokset
Partnerit

 

 
ALLIES team ©