allies
eguide
Lapsiryhmä

ALLiESin pedagogiset pilotit tähtäävät toimintamallin kehittämiseen yhtenäiseen esi- ja alkuopetukseen. Toimintamallin keskiössä ovat lasten sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittäminen väkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja turvallisen, yhteisöllisen kasvuympäristön rakentamiseksi. Samalla tarvitaan myös henkilökunnan ja vanhempien tietoisuuden lisäämistä väkivallan eri muodoista, sukupuolisensitiivisyydestä ja muista tekijöistä, joilla erilaisuutta ja samuuksia, kuulumisia ja ulossulkemisia määritellään. Näitä tekijöitä ovat sukupuolen lisäksi myös mm. erityisen tuen tarve, ruumiinrakenne, ikä sekä etninen ja sosio-ekonominen tausta. Tämän lisäksi henkilökunnan moniosaamista on hyödynnetty sekä moniammatillista yhteistyötä kehitetty yhteisöllisyyden ja turvallisuuden vahvistamiseksi.

-Tervetuloa
Rakenteet
Koti-koulu
Lapsiryhmä
Kyselyt

Lapsiryhmä
-Periaatteet
Jaksot
Hyvät käytänteet

 

 
ALLIES team ©