allies
eguide
Kyselyt

Kaikkia kolmea mittaria voidaan käyttää kartoittaakseen lapsen hyvinvointia ja tunteita: Kainalokysely, Smiley ja Terveydenhoitajan tarkistuslista ovat luotu avartamaan opettajien ja vanhempien tietoisuutta lapsen hyvinvoinnista, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja väkivallan eri muodoista, jota lapsi voi kohdata (esi)koulussaan.

Jotta väkivallan ehkäiseminen onnistuisi, on tärkeää puuttua pieneenkin kiusantekoon ennen kuin se muuttuu systemaattiseksi kiusaamiseksi. Nämä mittarit auttavat tässä. Kainalokysely, Smiley ja Terveydenhoitajan tarkistuslista ovat yhteydessä toisiinsa ja kaikkien päätavoitteena on selvittää onko väärinkohtelua tapahtunut.  

  • Kainalokysely on tarkoitettu vanhemmille ja lapsille väärinkohtelun kartoittamiseen sekä keskustelun avaajaksi lapsen sosiaalisista tilanteista ja vertaisryhmistä.

  • Smiley on käytännön työkalu opettajille ja lapsille tunteiden ja turvallisuuden kartoittamiseen (esi)koulussa, kotona ja koulumatkalla.

  • Terveydenhoitajan tarkistuslista on suunnattu erityisesti kouluterveydenhoitajille ja koulukuraattoreille, mutta myös opettajat voivat käyttää sitä löytääkseen mahdollista väkivaltaa joko kotona tai (esi)koulussa.   

Nämä ovat kaikki käytännön työkaluja varhaiseen puuttumiseen. Mikäli interventio on välttämätön, on tärkeää tehdä moni ammatillista työtä ja yhteistyötä kodin kanssa. 

-Tervetuloa
Rakenteet
Koti-koulu
Lapsiryhmä
Kyselyt

Kyselyt
-Kainalokysely
Smiley
Tarkistuslista

 

 
ALLIES team ©